Zonnepanelen, een aanwinst voor je huis

De laatste jaren is het aantal daken van woningen en bedrijfspanden waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd duidelijk gegroeid. En dat is maar wat logisch, als je je beseft welke onweerlegbare voordelen er aan zonnepanelen kleven. Lees verder om te achterhalen welke voordelen dat zijn en om te weten waarom zonnepanelen zo’n grote aanwinst voor je huis zijn.

Veelbelovende investering

In financieel opzicht werkt het concept van zonnepanelen als volgt: je schaft de panelen, inclusief onder meer een omvormer, bekabeling en afwerkingsmaterialen aan, en je laat dit alles monteren door een installateur. Vanaf dat moment wek je bij daglicht je eigen stroom op. Die stroom gebruik je direct, en wat je niet gebruikt, ‘verkoop’ je als het ware aan het elektriciteitsnet. 

Logischerwijs gaan je energielasten door dit alles flink omlaag. Zodanig zelfs, dat je in vijf à tien jaar de installatiekosten hebt terugverdiend. Meestal gaat men uit van zeven jaar. Aangezien zonnepanelen een veel langere levensduur hebben – van twintig tot soms wel richting de veertig jaar – ga je daarna jarenlang verdienen aan je aanschaf. Tussentijds zul je dan alleen nog de omvormer een keer moeten vervangen. Al bij al schatten financieel experts in dat je met deze investering een rente realiseert van rond de vier procent; toch stukken beter dan spaarrentes die je heden ten dage ontvangt.

Milieuwinst

Het opwekken van je eigen stroom is voor het milieu beduidend beter dan elektriciteit van het net halen. Hiermee verlaag je je CO2-uitstoot en zorg je en passant voor schonere lucht in je directe leefomgeving.

Verhoging woningwaarde

Ook in directe zin vormen zonnepanelen een aanwinst voor je huis. Door zonnepanelen met alle aanverwante producten wordt je huis immers een stuk meer waard. Wanneer je je woning verkoopt heb je daar zonder twijfel veel voordeel van, zeker als de panelen en de omvormer nog in goede conditie verkeren en dus vermoedelijk nog probleemloos jarenlang mee kunnen.

Minder afhankelijk van centraal stroomnet

In 2022 is maar weer eens aangetoond hoe riskant het soms kan zijn als je voor je energievraag afhankelijk bent van centrale mogendheden. Betrekken we dit op stroom, dan zien we dat in sommige regio’s in Nederland de elektriciteitsnetwerken al maximaal zijn belast. Wie eigen zonnepanelen in bezit heeft, hoeft zich daar veel minder zorgen om te maken. Bij daglicht ben je dan simpelweg altijd verzekerd van ‘toevoer’ van nieuwe stroom. Dat is zelfs een extra reden waarom zonnepanelen voor een mooie verhoging van de waarde van je huis zorgen.

Subsidiemogelijkheden

Aangezien zonnepanelen een gunstige impact hebben op het milieu, hebben sommige overheden besloten subsidies uit te reiken aan mensen die nieuwe zonnepanelen aanschaffen. Zaak is dus te controleren of jij ook aanspraak maakt op zo’n financiële tegemoetkoming. Dit kan elk jaar weer anders geregeld zijn. Wel kun je de over de zonnepanelen betaalde btw later via de belastingdienst terugvragen.